Céad Mile Gníomh Cineáltais
mar Bhronntanas don Phápa Proinsias
agus Cruinniú Domhanda na dTeaghlach
ó Pháistí atá ag dul faoi Lámh Easpaig i 2018

Agus é ag caint le daoine óga, spreagann an Pápa Proinsias iad le bheith í gcónaí cróga, le dul amach sa saol agus fios a bheith acu faoina mbuanna agus a dtalanna féin agus bheith ag iarraidh difríocht a dhéanamh.

The actions suggested here are inspired by two key texts from Pope Francis.

Firstly, Amoris Laetitia, Pope Francis’s encyclical on the family, and secondly, Laudato Si, Pope Francis’s letter on the care of our common home.

Acts of Kindness

Gníomhartha Cineáltais

Aicmí

Ag Taispeáint Buíochais agus Lúcháíre

Ag Déanamh Athmhuintearais le daoine eile

Ag Úsáíd mo bhuanna agus mo thalanna le cabhrú le daoine eile

Ag déanamh roghanna maithe

Ag tabhairt aire don domhan, ár mbaile comónta

Submit your Act of Kindness below

Treoracha

Ba cheart an fhoirm seo a líonadh ag iarrthóir don chóineartú in éineacht le tuismitheoir/caomhnóir

 (nó múinteoir), ionas go mbeidh siad páirteach sa tionscnamh seo.

Caithfidh tú na réimsí go léir a líonadh isteach.

Nuair a roghnóidh tú an deoise lena mbaineann tú, bhéarfaidh an chéadréimse eile roghchlár-anuas de na paróistí uilig sa deoise sin

(Muna bhfuil tú cinnte de do dheoise, féach ar an léarscáíl anseo)

 

Roghnaigh, le do thoil, cén aicme is mó a mbaineann do Ghíomh Cineáltais leis. Annsin, i mbeagán focal, déan cur síos ar an nGníomh agus inis dúinn cad d’fhoghlaim tú as.

 

D’fhéadfaí rogha de na Gníomhartha Cineáltais a úsáíd chun cabhrú leis an tionscnamh seo a chur chun cinn.

 

Cuirfear na Gníomhartha Cineáltais go léir san áíreamh san áiritheoir/graf a thaispéanfaidh lion na nGníomh i ngach ceann de na cúig aicme.

 

Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh.